Výstupy

B-SAFE je evropský projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na internetu a ochranu osobních údajů/GDPR. Cílem projektu je rozšířit povědomí o státních a evropských zákonech, právech a povinnostech. Dalším důležitým záměrem je zvýšit účastníkům šanci při získávání pracovních pozic nejen rozvíjením profesních dovedností, ale také rozvíjením znalostí v oblasti práva (např. v otázkách ochrany osobních údajů nebo smluv).
Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím čtyř hlavních výstupů:

Výstup 1

Současný stav zabezpečení webu a ochrany osobních údajů

Pro zajištění úspěšnosti projektu budou získány všechny dostupné informace o aktuální situaci v oblasti zabezpečení webu a ochrany osobních údajů, jak v partnerských zemích, tak v celé EU.
Na výstupním reportu se podílejí všechny partnerské země, součástí výstupu jsou následující dílčí části:
1) Současná situaci v oblasti internetové bezpečnosti na evropské úrovni
2) Současný stav gramotnosti v oblasti ochrany osobních údajů na národní úrovni
3) Dopad Průmyslu 4.0 na internet a ochranu osobních údajů
4) Implementace zabezpečení webu a ochrany osobních údajů ve vzdělávacích systémech
5) Výsledky průzkumu cílové skupiny

Výstup 2

Právní aspekty bezpečnosti na internetu

Téměř všechny informace v dnešní době procházejí internetovou sítí. Téměř každým činem člověk zanechává určitý dopad - otisk na internetu, ať už se jedná např. o sociální média, e-maily, převod peněz nebo soubory cookies. Je velmi složité rozpoznat, jak velký dopad bude mít pouhé jedno "kliknutí". Internet je tvořen celou řadou pravdivých či nepravdivých informací (fake news, dezinformací atd.), které mají určitý právní kontext a o kterých je důležité mluvit.

Výstup 3

Tvorba odborných textů

Cílem je vytvořit vhodné a efektivní vzdělávací materiály, které budou přizpůsobeny vzdělávacím preferencím cílové skupiny. Učební materiály budou založeny na struktuře učebních osnov a povedou tak k snazšímu porozumění obsahu a v konečném důsledku k úspěšnějšímu studiu. S pomocí rozvinutých učebních materiálů mohou účastníci výuku opakovat, vyhledávat si informace a procvičovat si různé úkoly.
Materiály budou vyvíjeny pedagogickými odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou učebních materiálů pro vzdělávání mladých osob. Ostatní vzdělávací organizace mohou následně využít výsledky pro tvorbu vlastních učebních materiálů i po skončení projektu B-SAFE.

Výstup 4

Online znalostní platforma

Online platforma obsahuje výukové materiály - výstupy z O1 Současného stavu zabezpečení webu a ochrany osobních údajů a O2 Právních aspektů bezpečnosti na internetu. Materiály bude sloužit jako digitální otevřená knihovna pro vzdělávání studentů i učitelů v B-SAFE.