Novinky

Dokončení projektu

Projekt byl úspěšně dokončen na konci ledna 2021. Všechny výstupy projektu najdete na webových stránkách projektu a online výukové platformě https://lms.project-bsafe.eu/cs. Konečná tisková zpráva je k dispozici zde.

Pilotní test

Online platforma s veškerým výukovým obsahem je připravena a hledáme účastníky pro pilotní test. Učební obsah naleznete na webových stránkách: https://lms.project-bsafe.eu ve všech jazycích partnerů: německy, španělsky, portugalsky a česky.
Po přečtení a nastudování učebního obsahu, vyplňte hodnotící dotazník na tomto odkazu.

Manuál pro učitele

Během vývoje O3 byl vyvinut manuál pro učitele. Učitelé a lektoři najdou všechny didaktické informace o tom, jak používat online platformu B-Safe jako didaktický nástroj pro výuku.
Dokument naleznete zde.

Obsah k učení připraven!

Všichni partneři připravili vzdělávací obsah 11 lekcí. Konečně máme 10 lekcí s inovativním výukovým obsahem zaměřeným na internetovou bezpečnost. Poslední lekce vyhodnotí vaše získané znalosti. Každá lekce obsahuje učební texty, praktické příklady, shrnutí a zdroje pro další studium a pro závěrečný kvíz.

Vývoj učebního obsahu

Vývoj obsahu - Vedoucí partner O3 realizoval online meeting s uvedením šablon pro vývoj vzdělávacího obsahu. Online platforma se bude skládat z následujících témat:

Press Release - Výstup 2

Co je nového v projektu B-SAFE? Jaké jsou hlavní zjištění Výstupu 2?

Po dokončení výstupů zaměřených na současnou situaci ochrany osobních údajů a právní aspekty internetové bezpečnosti je projekt na začátku další fáze - Výstupu 3: Vývoje odborných textů.

Více informací je k dispozici v nové tiskové zprávě.

3. partnerské setkání

Madrid, Španělsko

4. - 5.11.2019

3. mezinárodní setkání partnerů projektu B-SAFE proběhlo v Madridu v prostorách partnerské organizace UDIMA. Zástupci všech 4 zúčastněných organizací měli příležitost diskutovat současný stav projektu i jeho nadcházející vývoj.

 

Závěrečná zpráva Výstupu 1

Definice aktuálních témat internetové bezpečnosti a rozdíly mezi partnerskými zeměmi

Projekt B-SAFE právě dokončil svůj Výstup 1. V rámci jeho realizace byla analyzována úroveň zabezpečení webu a ochrany osobních údajů jak na evropské, tak na národní úrovni, následným krokem byla implementace zabezpečení webu do různých vzdělávacích systémů. Závěrečným výsledkem je definice nejzávažnějších problémů a rozdílů mezi jednotlivými partnerskými zeměmi.

Informace jsou poskytnuty za všechny partnerské země – Portugalsko, Českou republiku, Španělsko a Rakousko.

Obsah celé závěrečné zprávy je k dispozici zde.

B-SAFE průzkum

Součástí Výstupu 1 je průzkum zkušeností se zabezpečením internetu. Online dotazník je dostupný na následujícím odkaze.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrjRgszhL85b05WLeFRG-ErOVsqJCrzAI4Bu4dOTmYh1BgQ/viewform

Výsledky průzkumu budou zahrnuty v připravované závěrečné studii Výstupu 1.

2. partnerské setkání

Braga, Portugalsko

8. - 9.5.2019

2. mezinárodní setkání partnerů projektu B-SAFE se uskutečnilo v prostorách partnerské organizace EDIT VALUE v portugalském městě Braga. Na programu byla prezentace o současném stavu projektu, diskuse o finalizujícím Výstupu 1 a návrhy na postup v navazujícím Výstupu 2.

1. parnerské setkání

Praha, Česká Republika

12. - 13.11.2018

1. mezinárodní setkání projektu B-SAFE se uskutečnilo v kanceláři koordinátora - společnosti bit cz training v Praze. Na programu bylo představení partnerů a prezentace jednotlivých úkolů.

 

Zahájení projektu!

1.10.2018

Pokud chcete vědět více informací o projektu B-SAFE, přejděte na O projektu nebo Výstupy.