Novinky

Press Release - Výstup 2

Co je nového v projektu B-SAFE? Jaké jsou hlavní zjištění Výstupu 2?

Po dokončení výstupů zaměřených na současnou situaci ochrany osobních údajů a právní aspekty internetové bezpečnosti je projekt na začátku další fáze - Výstupu 3: Vývoje odborných textů.

Více informací je k dispozici v nové tiskové zprávě.

3. partnerské setkání

Madrid, Španělsko

4. - 5.11.2019

3. mezinárodní setkání partnerů projektu B-SAFE proběhlo v Madridu v prostorách partnerské organizace UDIMA. Zástupci všech 4 zúčastněných organizací měli příležitost diskutovat současný stav projektu i jeho nadcházející vývoj.

 

Závěrečná zpráva Výstupu 1

Definice aktuálních témat internetové bezpečnosti a rozdíly mezi partnerskými zeměmi

Projekt B-SAFE právě dokončil svůj Výstup 1. V rámci jeho realizace byla analyzována úroveň zabezpečení webu a ochrany osobních údajů jak na evropské, tak na národní úrovni, následným krokem byla implementace zabezpečení webu do různých vzdělávacích systémů. Závěrečným výsledkem je definice nejzávažnějších problémů a rozdílů mezi jednotlivými partnerskými zeměmi.

Informace jsou poskytnuty za všechny partnerské země – Portugalsko, Českou republiku, Španělsko a Rakousko.

Obsah celé závěrečné zprávy je k dispozici zde.

B-SAFE průzkum

Součástí Výstupu 1 je průzkum zkušeností se zabezpečením internetu. Online dotazník je dostupný na následujícím odkaze.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYrjRgszhL85b05WLeFRG-ErOVsqJCrzAI4Bu4dOTmYh1BgQ/viewform

Výsledky průzkumu budou zahrnuty v připravované závěrečné studii Výstupu 1.

2. partnerské setkání

Braga, Portugalsko

8. - 9.5.2019

2. mezinárodní setkání partnerů projektu B-SAFE se uskutečnilo v prostorách partnerské organizace EDIT VALUE v portugalském městě Braga. Na programu byla prezentace o současném stavu projektu, diskuse o finalizujícím Výstupu 1 a návrhy na postup v navazujícím Výstupu 2.

1. parnerské setkání

Praha, Česká Republika

12. - 13.11.2018

1. mezinárodní setkání projektu B-SAFE se uskutečnilo v kanceláři koordinátora - společnosti bit cz training v Praze. Na programu bylo představení partnerů a prezentace jednotlivých úkolů.

 

Zahájení projektu!

1.10.2018

Pokud chcete vědět více informací o projektu B-SAFE, přejděte na O projektu nebo Výstupy.