Výstupy

B-SAFE je evropský projekt zaměřený na zvýšení bezpečnosti na internetu, ochranu osobních údajů/GDPR navazující na výuku v oblasti Industry 4.0. Záměrem projektu je vytvořit základní povědomí o státních a evropských zákonech, právech a povinnostech. V neposlední řadě zvýšit šanci účastníků při získávání pracovních pozic nejen rozvíjením profesních dovedností, ale také znalostí v oblasti práva (např. v otázkách ochrany osobních údajů, smlouv atd.). Čtyřmi hlavními výstupy, které povedou k naplňování cílů, jsou:

Output 1

Současný stav zabezpečení webu a ochrany osobních údajů

Pro zajištění úspěšnosti projektu budou s využitím kvantitativních a kvalitativních dat získány všechny dostupné informace o aktuální situaci v oblasti zabezpečení webu a ochrany osobních údajů, jak v partnerských zemích, tak v celé EU.
Na výstupním reportu se podílejí všechny partnerské země, ten je dále rozpracován do 5 dílčích výstupů:
1) Současná situaci v oblasti internetové bezpečnosti na evropské úrovni
2) Současný stav gramotnosti v oblasti ochrany osobních údajů na národní úrovni
3) Dopad Průmyslu 4.0 na internet a ochranu osobních údajů
4)Implementace zabezpečení webu a ochrany osobních údajů ve vzdělávacích systémech
5) Výsledky průzkumu cílové skupiny

Output 2

Právní aspekty bezpečnosti na internetu

Téměř všechny informace v dnešní době procházejí přes internetovou síť. Téměř každým činem člověk zanechává určitý dopad - otisk na internetu, ať už se jedná např. o sociální média, e-maily, převod peněz nebo cookies a je velmi těžké rozpoznat, jak velký dopad bude mít pouhým jedním "kliknutím". Internet je tvořen celou řadou pravdivých či nepravdivých informací (fake news, dezinformací atd.), které mají určitý právní kontext a o kterých je důležité mluvit.

Output 3

Tvorba odborných textů

Cílem je vytvořit vhodné a efektivní vzdělávací materiály, které budou přizpůsobeny vzdělávacím preferencím cílové skupiny. Učební materiály budou založeny na struktuře učebních osnov a povedou tak k snazšímu porozumění obsahu a úspěšnějšímu učení. S pomocí rozvinutých učebních materiálů mohou účastníci výuku opakovat, vyhledávat informace a procvičovat si úkoly.
Materiály budou vyvíjeny pedagogickými odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou učebních materiálů pro vzdělávání mladých osob. Ostatní vzdělávací organizace mohou následně využít výsledky pro vlastní tvorbu učebních pomůcek i po skončení projektu B-SAFE.

Output 4

Online znalostní platforma

Online platforma obsahující výukové materiály, výstupy z O1 Soušasného stavu zabezpečení webu a ochrany osobních údajů a O2 Právních aspektů bezpečnosti na internetu, bude sloužit jako digitální otevřená knihovna pro vzdělávání studentů i učitelů v B-SAFE.